Prosím počkajte...

Moduly

Nachádzate sa tu

Pozrite si jednotlivé moduly systému SnazzyBee

Vytvorené tak, aby bol váš biznis čo najjednoduchší.

CRM & Kalendáre

Ako jednoducho sa dá vytvárať história klienta a zaznamenávať aktivity vašich zástupcov na ňom? Už nikdy nezabudnite zavolať klientovi alebo sa s ním stretnúť. Jednoducho použite kalendáre ak v telefónoch.

Hromadné a plánované emaily

Zvýšte úspešnosť vašich emailov perzonalizáciou, znížte spam rate vašich mailov, alebo nastavte špecifický dátum a čas odoslania emailu ďaleko dopredu.

Objednávky

Vytvárajte ponuky a objednávky vašich produktov na základe cenníkov priradených klientovi. Využite zľavy pre vytvorenie viacerých variánt ponúk. Umožňujeme zároveň aj skladové objednávky a dodacie listy

Faktúry & Upomienky

Spravujte svoje vystavené a prijaté faktúry, exportujte do ekonomických systémov. Využite budgety pre špecifických klientov hlavne v B2B. Emailové upomienky zvýšia účinok vymáhania vašich pohľadávok.

Cash flow prehľad

Leasing, predaje, prenájmy, faktúry. Každá platba či investície si môžete určiť na základe aktuálneho prehľadu cash flow.

Exporty

Vyhľadávacie kritériá pomáhajú nájsť požadované kontakty a exportovať ich jednoduchým kliknutím. Systém umožňuje špecifikovať hodnoty, ktoré chcete exportovať. Podporované výstupy sú aj plnohodnotný Excel súbor.

Dochádzkový systém

Jednoducho sledujte čas vašich zamestnancov a analyzujte ich efektívnosť alebo ich prestávky, a tak zvýšte vašu produktivitu. Merajte pracovný čas, čas prestávok a využite plánovač dovoleniek v praconých skupinách.

Reporty

Vytvorte si reporty uživateľov, ponúk, skladov, obchodných príležitostí na základe vašich parametrov a využite ich na vašu analýzu pre zvýšenie efektivity zásob, predaja, služieb či ľudí.

Správa užívateľov

Spravujte jednotlivých užívateľov a priraďte im rôzne práva podľa pracovného zaradenia, obchodnej skupiny alebo divízie spoločnosti.

Obchodné príležitosti

Obchodné príležitosti sú prepojené na plánovač a akcie s určením percentuálnej úspešnosti obchodu. Využite príležitosti a ich stavy pre prioritizáciu vašich aktivít. Zároveň vyhodnocujte dôvody straty vašich obchodov.

Kategorizácia klientov

Kategorizácia klientov podľa ekonomických aktivít umožňuje efektívnu prácu obchodných zástupcov. Využite aj skupiny kategorizácii pre rozposlanie vašich hromadných emailov pre špecifické skupiny príjemcov pre zvýšenie účinku emailu.

Priradenie klientov obchodníkom

Priradenie klienta zabezpečuje prístup k jeho údajom priradenému obchodníkovi ako aj možnosť určovania zodpovednosti za klienta v spoločnosti. Prehoďte naplánované aktivity novému obchodníkovi pri odchode osoby z tímu a zvýšte jeho úšpešnoť hneď od začiatku.

Projektový manažment

Určite jednotlivým projektov dátumy dodávky, deadlines ako aj úlohy priamo nad projektami.Sledujte čas zamestnancov, priame náklady spojené s projektami ako aj jeho dodávky.

eKasa / EET

Mobilná eKasa/EET tlačiareň plne funkčná so SnazzyBee. Možnosť viacerých zariadení s rôznymi užívateľskými právami, napr. rôzne sklady pre rôzne prevádzky, alebo zariadenia pre obchodníkov zástupcov predávajúcich priamo u zákazníka.

Ekonomický mód pre viaceré spoločnosti

Pre prepojené alebo medzinárodné spoločnosti umožňujeme využívanie jedného systému so zdieľaním databázy klientov podľa priradených práv. Faktúry, objednávky, sklady a pokladnice sú špecifické pre každú spoločnosť osobitne.

História

Jednoduchý prehľad histórie údajov umožňuje riešenie problémov pri nechcenej zmene údajov o klientovi a podobne. História klienta je zároveň nemenná a nie je možné ju zmazať pre prevenciu voči vymazaniu údajov vašimi zamestnancami.

 

 

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI?

Spokojní zákazníci

Spolupráca so SnazzyBee na projekte systému skladového hospodárstva, ako aj jeho prepojenia s existujúcou platformou online obchodu a fiškálnou pokladňou bola od začiatku neľahkou výzvou. Na prístupe firmy si osobitne vážim nielen ich promptnosť a schopnosť profesionálne riešiť menšie alebo väčšie výzvy s implementáciou systému spojené, ale najmä proaktívny prístup pri navrhovaní rozšírenia, prípadne zmien systému tak, aby spĺňali nielen naše základné požiadavky, ale aby zároveň šetrili čas i náklady našej spoločnosti. Osobitne si cením najmä schopnosť promptne zapracovať potrebné zmeny a rovnako reagovať aj na potreby iných dodávateľov, ktorí sa na komplexnej implemntácii systému podieľali. Spoluprácu s firmou odporúčam jednoznačne každému, kto hľadá na Slovensku dodávateľa kvalitných a spoľahlivých služieb.

Zinzin - concept store

Marián Kočisík, CEO

Malá firma má šancu na trhu vtedy, ak dokáže byť flexibilná a poskytovať kvalitu. Keď dokáže reagovať na požiadavky trhu, rýchlo sa im prispôsobiť a zmeniť produkt/službu tak, aby vyhovoval klientovi. Zároveň však musí byť za 1. dobre riadená, za 2. neprichádzať o dôležité informácie či dáta. A to je to, čo nám umožňuje riešenie SnazzyBee. Tak ako nápady u nás stoja na šikovných ľuďoch, tak všetky procesy sa spájajú s týmto riešením.

In Form Slovakia

Erika Jankajová, CEO

Som konateľom spoločnosti RoWe Services, spol. s r.o., ktorá dlhodobo pôsobí na realitnom trhu. Keďže interný systém sme si nechceli vyvíjať metódou „pokus – omyl“, hľadali sme profesionálov, ktorí by splnili naše požiadavky na tvorbu cenovo dostupného a funkčného uceleného riešenia pre naše podnikanie. Po rokovaniach so spoločnosťami a testovaní viacerých možností, sme si vybrali SnazzyBee ako bezkonkurenčne najlepšiu firmu na správu našej databázy. Spoločnosť nám už niekoľko rokov ponúka nadčasové riešenia, ktoré úspešne implementujeme. Veľká spokojnosť, odporúčame.

Rowe Services

Roman Weidinger, CEO

Our dynamically developing company provides innovative solutions and consulting in the field of nutrition, plant protection and biostimulation. We use Snazzy Bee in order to manage cash flow, invoices and orders. 

Agrobiosfer

Shell operates in Slovakia in various areas. Now nobody can not imagine Slovak market without Shell petrol stations, an extensive range of automotive and industrial oils and lubricants and other petrochemical products. Shell Slovakia uses Snazzy Bee CRM, financial and project management module.

Shell Slovakia

SnazzyBee nám pomohol zbaviť sa správy objednávok v Exceli. SnazzyBee priniesol ďalšie pozitívne efekty, ako lepšiu kontrolu výrobného procesu, zjednodušenú fakturáciu. Z manažérskeho pohľadu je veľmi príjemná možnosť okamžitej štatistiky, či už cez pracovný deň alebo hoc aj cez víkend či sviatok, pretože veci sú v cloude. Vidíme priestor na rozvoj ďalších užitočných funkcií, ako online sledovanie skladu materiálových vstupov, či okamžitá mailová a sms komunikácia so zákazníkom na základe stavu jeho objednávky. SnazzyBee nám pomáha lepšie robiť náš Tuli biznis.

Tuli

Martin Guttman, CEO

Our company since 2008 using Snazzy Bees features. For us the most usefull part is Project Management.

ESET SLOVAKIA

SNAZZY BEE - SMART BUSINESS SOLUTION

Snazzy Bee je online business management software, integrované riešenie CRM, projektového manažmentu, obchodných príležitostí, fakturáce a všetkých vašich biznis potrieb.